ม.ราชภัฏยะลา ร่วมบูรณาการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ยกระดับโอทอป ใน “กิจกรรม OTOP สัญจร"

15 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) วิดีโอ