อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการผลิตสารกรองสนิมเหล็กแ

11 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2558 ณ อาคารประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ประยูร ดำรงรักษ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี และ นายณรงค์ มีทอง ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตเครื่องกรองน้ำ เป็นวิทยากรร่วม มีผู้เข้าร่วมอบรมและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเป็นจำนวนมาก