ขอเชิญร่วมส่งข้อมูลผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าที่กรีนเวย์ หาดใหญ่

2 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่าน ที่มีผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์น่าสนใจ และประสงค์จำหน่าย Shop green zone ที่ ตลาดนัดกรีนเวย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

สามารถกรอกข้อมูลผลิตภัณฑ์พร้อมแนบไฟล์รูปภาพผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มาที่ อีเมล์ [email protected] (พรกนิษฐ์)  ประชารัฐ สงขลา จะเป็นผู้คัดเลือกอีกครั้ง

 

ส่งข้อมูลภายในวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 นี้

ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ไฟล์แนบ

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด