ขอเชิญประชุม หารือ การจัดกิจกรรมOTOPสัญจร62

5 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่าน

ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการประจำปี 2562เข้ารุ่วมประชุม หารือ การจัดกิจกรรมOTOP  สัญจรประจำปี2562 

ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สุ่ย เจีย อาคาร 20 ชั้น4 

ผู้ที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการจะต้องขึ้นทำเนียบบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของ มหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์มข้างต้น 

สามารถโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่

แบบฟอร์ม >>> คำขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเทคโนโลยีของ สป.วท 

ท่านที่สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม
สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี อาคาร9 ชั้น1
โทรภายใน 34000 ติดต่อเจ้าหน้าที่  089-4670193

ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561