ประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยฯครั้งที่7/2561

9 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ครั้งที่7/2561 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น3 อาคาร4 โดยมี ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธานในการประชุม