การประชุมชี้แจงเพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุน "คูปองวิทย์"

11 กุมภาพันธ์ 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุมชี้แจงเพื่อการพิจารณาให้การสนับสนุน "คูปองวิทย์เพื่อโอทอป" (STI coupon for OTOP Upgrade) ภายใต้การดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

          คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าร่วมการประชุม วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้เตรียมความพร้อมเพื่อเสนอข้อโครงการคลินิกฯ เพื่อจัดทำของบประมาณ ปี2560 ตามหลักเกณ์คูปองวิทย์เพื่อโอทอป ตามแผนงานการยกระดับ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม