ติดต่อเรา

คลินิกเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี

อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ชั้น2

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล 3 อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 34000 โทรสาร 073-299635