บุคลากร

ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย
(ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (10005)

อีเมล์ : Kesaree.l@yru.ac.th


ผศ.จริยา สุขจันทรา
(ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (72202)

อีเมล์ : jariya.s@yru.ac.th


นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (34000)

อีเมล์ : pornkanit.k@yru.ac.th