ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ด้านทรัพย์สินทางปัญญา"

3 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ด้านทรัพย์สินทางปัญญา"  ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

       - สามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 3 - 27 ธันวาคม 62

         เว็บไซต์  https://forms.gle/uYTgMyLXDsWQkZZu9

       - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัสรี มะแน โทร.073-299-699 ต่อ 31401