บริการแหล่งเรียนรู้ให้กับอบต. ปะแต

7 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันนี้ (7/ก. ย ./62)ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯ เป็นวิทยากรให้กับ #อบต.ปะแต ในการจัดกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้เส้นทางศีกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทำสิ้น 40 คน