ปลากัดจากลำพะยาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

17 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ชาวบ้านตำบลลำพะยาในนามตัวแทนจากศูนย์วิจัยความหลากหลายทาขีวภาพฯ ได้รับรางวัลชะเลิศอันดับ 2 ในการเข้าร่วมประกวดปลากัดพื้นบ้านในงานมหกรรมตลาดปศุสัตว์ชายแดนใต้ ณ ตลาดกลางปศุสัตว์ภาคใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี