ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดขบวนแห่งานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 56

10 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        วันนี้ (10 เม.ย.61) อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยฯ เข้าร่วมประชุม คณะทำงานฝ่ายจัดขบวนแห่งานกาชาดจังหวัดยะลา (วัฒนธรรมและของดีเมืองยะลา) งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมพิกุล อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา