เชิญร่วมกิจกรรมและแบ่งปันของขวัญวันเด็ก

10 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

         ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ และโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา ขอเชิญชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา และหากสนใจร่วมบริจาคของขวัญวันเด็ก  สามารถบริจาคได้ตามช่องทางดังนี้       

      1. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

      2. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้

      3. ห้องธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (กล่องรับบริจาค)