ให้กำลังใจโรงเรียนบ้านสาคอหลังประสบอุทกภัย

4 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันนี้ (4 ธันวาคม 2560) เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากลหลายทางชีวภาพฯ ในนามผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าเยี่ยม ผอ. ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสาคอ โดยได้มอบสื่อการเรียนรู้ กล่องใส่เอกสารเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจหลังจากประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ก่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน อุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอที่ร่วมมือกับศูนย์วิจัยความหลากลหายทางชีวภาพฯก็ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย ในการนี้ จึงได้ร่วมหารือกับผอ.โรงเรียนบ้านสาคอเพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป