เยี่ยมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น ตราบูตง ณ ตำบลลำพะยา

17 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                 เมื่อวาน (16 พ.ย. 2560) ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าเยี่ยมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลไม้ในท้องถิ่น ตราบูตง ณ ตำบลลำพะยา