รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ

15 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

        ด้วยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชิชีนาถมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินโครงการศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลาและมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ (คลิกดูรายละเอียด)

2. ใบสมัครงาน (คลิกดูรายละเอียด)

3. วัน เวลาในการคัดเลือก (คลิกดูรายละเอียด)