การใช้ประโยชน์จากสื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เกมส์บันไดงูด้านพฤกษศาสตร์

15 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       โรงเรียนบ้านจาเกาะ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ได้นำสื่อการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เกมส์บันไดงูด้านพฤกษศาสตร์ มาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับพืช และทายปัญหากันอย่างสนุกสนาน