จัดกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดกิจกรรมบริการแหล่งเรียนรู้ด้านหความหลากหลายทางชีวภาพ ให้กับนักเรียนสาขาจุลชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 37 คน ในรายวิชาเห็ดและระบบนิเวศ เรื่องการเก็บและรักษาตัวอย่างเห็ด ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา