กิจกรรมถวายพานพุ่ม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา

12 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                วันนี้ (12 ส.ค. 25560) ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมถวายพานพุ่ม ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และกิจกรรมมอบรางวัลในกิจกรรมการประกวด 5 รายการ 

  1. การประกวดผลงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (นักเรียนในตำบลลำพะยา)      
  2. การประกวดสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดวัสดุจากธัญพืช (นักเรียนในตำบลลำพะยา)   
  3. การประกวดทุเรียนพื้นเมืองในตำบลลำพะยา (ประชาชนทั่วไป)  
  4. การประกวดจัดกระเช้าผลไม้ในท้องถิ่น (ประชาชนทั่วไป)    
  5. การประกวดปลากัดสวยงามในตำบลลำพะยา : พื้นบ้าน (ประชาชนทั่วไป)  
  6. การประกวดปลากัดสวยงามในตำบลลำพะยา : พันธุ์ผสม (ประชาชนทั่วไป)