ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560

12 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

            ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

                     จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน วันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและวันแม่ของชาติ ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมี   พระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

                     ทั้งนี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรมถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และการประกวดเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญโรงเรียนและผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ดังรายการต่อไปนี้

  1. การประกวดผลงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (นักเรียนในตำบลลำพะยา)      คลิ๊กดูประกาศผล 
  2. การประกวดสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดวัสดุจากธัญพืช (นักเรียนในตำบลลำพะยา)    คลิ๊กดูประกาศผล
  3. การประกวดทุเรียนพื้นเมืองในตำบลลำพะยา (ประชาชนทั่วไป)    คลิ๊กดูประกาศผล
  4. การประกวดจัดกระเช้าผลไม้ในท้องถิ่น (ประชาชนทั่วไป)    คลิ๊กดูประกาศผล
  5. การประกวดปลากัดสวยงามในตำบลลำพะยา : พื้นบ้าน (ประชาชนทั่วไป)  คลิ๊กดูประกาศผล
  6. การประกวดปลากัดสวยงามในตำบลลำพะยา : พันธุ์ผสม (ประชาชนทั่วไป)  คลิ๊กดูประกาศผล