การตัดสินผลการประกวดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับนักเรียน

11 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      วันนี้ (10 ส.ค. 2560) ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้จัดกิจกรรมการตัดสินผลงานการส่งเข้าประกวดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ระดับนักเรียน 2 รายการ ดังนี้

1.การประกวดผลงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

2.การประกวดสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดวัสดุจากธัญพืช

โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาตัดสินการประกวดในครั้งนี้