ร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประเด็นในการร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

16 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนการทำงานเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ พร้อมกับอาจารย์ ดร.อิสมาแอ เจะหลง และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประเด็นในการร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปในอนาคต