ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ประชุมเตรียมงานร่วมกับสำนักงานจังหวัดยะลา

                เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานจังหวัดยะลา เพื่อเตรียมงานจัดกิจกรรมในโครงการการจัดนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 11 วัน 11 คืน

แกลเลอรี่