ประชุมเตรียมงานร่วมกับสำนักงานจังหวัดยะลา

18 พฤษภาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานจังหวัดยะลา เพื่อเตรียมงานจัดกิจกรรมในโครงการการจัดนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 11 วัน 11 คืน