ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ประชุมเตรียมงานจัดโครงการการจัดนิทรรศการในงานกาชาดฯ ปี2560

                 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการ(งานอาคารสถานที่) และหลักสูตรศิลปฯ ได้ร่วมประชุมเตรียมงานเพื่อจัดกิจกรรมในโครงการการจัดนิทรรศการในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 เป็นเวลา 11 วัน 11 คืน

แกลเลอรี่