เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนบ้านสาคอ

3 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านสาคอ ในงานสานสายสัมพันธ์สู่ขวัญวันสำเร็จ ณ โรงเรียนบ้านสาคอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมภายใต้รูปแบบของการความสวยงาม และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ