บริการวิชาการ

21 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการเรียนการสอนกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้แก่ครู ณ โรงเรียนบ้านสาคอ เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน ตั้งแต่วันนี้-22กุมภาพันธ์ 2560