ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
ไทย อังกฤษ

บริการวิชาการ

วันนี้ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการเรียนการสอนกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้แก่ครู ณ โรงเรียนบ้านสาคอ เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีระยะเวลาการอบรม 2 วัน ตั้งแต่วันนี้-22กุมภาพันธ์ 2560

แกลเลอรี่