กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสำหรับครู และนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

10 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสำหรับครู และนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ นำโดย นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี นายซูไบดี โตะโมะ นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ นางสาวนัสรี มะแน และนายดอเลาะ สาและ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ลำพะยา เป็นวิทยากรในกิจกรรมบริการวิชาการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสำหรับครู และนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการสถาบันพัฒนาครูชายแดนใต้ โดยมี ครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 ธนวิถี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระดับชั้นอนุบาล 1 จำนวน 140 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้