ประชุมเตรียมงานกาชาด ปี 60

1 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         วันนี้ (1 มกราคม 2560) อาจารยืเวคิน  วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้เข้าพบปะคราจารย์จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประชุมวางแผนการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560