ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ประชุมเตรียมงานกาชาด ปี 60

         วันนี้ (1 มกราคม 2560) อาจารยืเวคิน  วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้เข้าพบปะคราจารย์จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อประชุมวางแผนการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดประจำปี 2560 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560 

แกลเลอรี่