อบรมการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ

1 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2560 นางสาวนัสรี มะแน และนางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ สถาบันKids Lucid Learning Space กรุงเทพฯ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการต่อยอดความคิดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่างๆของศุนย์วิจัยฯให้ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ออกแบบชุดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น