ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา

1 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elymnias hypermnestra tinctoria Moore                                                                                      

ชื่ออื่น : The Common Palmfly                                                                                                                    

ชื่อวงศ์  : NYMPHALIDAE                                                                                                                     

ลักษณะทั่วไป                                                                                                                                                                                     

เพศผู้ หนวดสีน้ำตาลลายขาว ตาสีน้ำตาล จากปลายหนวดถึงส่วนหัวยาวประมาณ 13 มิลลิเมตร ลำตัวและท้องสีน้ำตาลแดง จากส่วนหัวถึงส่วนปลายท้องยาวประมาณ 17 มิลลิเมตร ปีกด้านหลังพื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่บนมีแถบสีน้ำเงินเรียงจากปลายปีกบนถึงขอบปีกล่างของปีกด้านข้าง ขอบปีกคู่บนหยัก ปีกคู่ล่างสีน้ำตาลเข้มอมแดง ขอบปีกคู่ล่างหยักคลื่น ปีกด้านท้องพื้นปีกสีน้ำตาลเข้มอมแดง ปีกคู่บนและปีกคู่ล่างมีลายกระจายทั่วแผ่นปีก ขอบปีกด้านในของปีกคู่บนสีขาวจางๆ  

เพศเมีย หนวดสีน้ำตาลลายขาว ตาสีน้ำตาล จากปลายหนวดถึงส่วนหัวยาวประมาณ 14 มิลลิเมตร ลำตัวและท้องสีน้ำตาล จากส่วนหัวถึงส่วนปลายท้องยาวประมาณ 18 มิลลิเมตร ปีกด้านหลังพื้นปีกสีน้ำตาลเข้ม ปีกคู่บนสีน้ำตาลเข้ม กลางปีกสีน้ำตาลแดง มีแถบสีขาวพาดขวางบริเวณใกล้มุมปลายปีกบนและเรียงลงตามปีกด้านข้าง ปีกคู่ล่างสีน้ำตาลอ่อน กลางปีกสีขาวอมแดง มีจุดสีขาวเรียงตามขอบปีกด้านข้าง ข้างละ 4 จุด และจุดสีขาวกลางขอบปีกด้านนอกข้างละ 1 จุด ปีกด้านท้องพื้นปีกสีน้ำตาลอมแดง ปีกคู่บนมีลายกระจายทั่วสีขาวพาดขวางบริเวณใกล้มุมปลายปีกบนและเรียงลงตามขอบปีกด้านข้าง กลางปีกสีน้ำตาลอมเหลือง ปีกคู่ล่างมีลายสีขาวกระจายทั่วแผ่นปีก และมีจุดสีขาวเรียงตามขอบปีกด้านข้างปีกข้างละ 4 จุด และจุดสีขาวกลางขอบปีกด้านนอกปีกข้างละ 1จุด                                                                                                             

ผีเสื้อหนอนมะพร้าวธรรมดา มีขนาดปานกลาง ขนาด จากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่บนยาวประมาณ 52-74 มิลลิเมตร และจากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่ล่างยาวประมาณ 48-62 มิลลิเมตร                                                                                                                                                         

พฤติกรรม : ชอบหากินตามพุ่มไม้ชายป่า                                                                                                    

ถิ่นอาศัย   : พบทั่วไปตามป่าดิบชื้น และป่าโปร่ง