ผีเสื้อหนอนมะพร้าวขนปุย

1 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

ผีเสื้อหนอนมะพร้าวขนปุย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amathusia phidippus phidippus L.                                                                                                          

ชื่ออื่น    : The Common Palmking                                                                                                                 

ชื่อวงศ์   : NYMPHALIDAE                                                                                                                    

ลักษณะทั่วไป                                                                                                                                                                    

            หนวดยาวแบบเส้นปลายมนสีน้ำตาล ตาสีน้ำตาลเข้ม จากปลายหนวดถึงส่วนหัวยาวประมาณ 23 มิลลิเมตร ลำตัวอ้วนสีน้ำตาลเข้ม มีขนปกคลุม ขนดจากหัวถึงปลายส่วนท้องยาวประมาณ 29 มิลลิเมตร ปีกด้านหลังพื้นปีกสีน้ำตาลไหม้ ปีกคู่บนสีน้ำตาลไหม้ ขอบปีกบนหยักคลื่นสีน้ำตาลอ่อน ปีกคูล่างสีน้ำตาลไหม้ มุมปลายปีกด้านล่างมีแต้มเล็กๆ สีดำข้างละ 2 จุด ขอบปีกหยักคลื่นสีน้ำตาลไหม้เกือบดำ ปีกด้านท้องพื้นปีกสีน้ำตาล มีเส้นขนาดใหญ่สีขาวหลายเส้นพาดยาวตามแนวขนานกับลำตัวต่อเนื่องกันสองปีก ปีกคู่ล่างมีจุดกลมใกล้มุมปลายปีกด้านบน 1 จุด ด้านล่าง 1 จุด มุมปลายปีกคู่ล่างมีแต้มเล็กๆ สีดำสลับขาว 2 จุด        

ผีเสื้อหนอนมะพร้าวขนปุย มีขนาดใหญ่ ขนาด จากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่บนยาวประมาณ 95 มิลลิเมตร และจากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่ล่างยาวประมาณ 100 มิลลิเมตร

พฤติกรรม   : หากินตามพุ่มไม้ชายป่า                                                                                                        

ถิ่นอาศัย     : พบทั่วไปตามป่าดิบชื้น