ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่

1 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์    : Triumala septentrionis septentrionis (Butler)                                                                                                  

ชื่ออื่น  : The Dark Tiger                                                                                                                           

ชื่อวงศ์ : NYMPHALIDAE                                                                                                                   

ลักษณะทั่วไป                                                                                                                                                                               

         หนวดสีดำ ตาสีน้ำตาล จากปลายหนวดถึงส่วนหัวยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร ส่วนหัวและส่วนอกเป็นลายจุดดำ-ขาว ส่วนท้องสีน้ำตาลเข้ม จากหัวถึงปลายส่วนท้องยาวประมาณ 30 มิลลิเมตร ปีกด้านหลังปีกคู่บนพื้นปีกสีดำ ปีกคู่ล่างพื้นปีกสีน้ำตาลปีกทั้งสองคู่มีแถบและจุดสีฟ้าจางๆ ทั่วทั้งปีก ปีกด้านท้องปีกคู่บนบริเวณฐานปีกสีน้ำตาลแดง กลางปีกสีเทา และปลายปีกสีน้ำตาล ปีกคู่ล่างพื้นปีกสีน้ำตาล ปีกทั้งสองคู่มีแถบและจุดสีฟ้าจางๆทั่วทั้งปีก                                                                                                                                               

ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่มีขนาดปานกลางค่อนข้างใหญ่ ขนาด จากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่บนยาวประมาณ 92 มิลลิเมตร และจากมุมปลายปีกด้านซ้ายถึงด้านขวาของปีกคู่ล่างยาวประมาณ 68 มิลลิเมตร                                                                                                                                   

พฤติกรรม : หากินตามพุ่มดอกไม้ ริมลำห้วย                                                                                              

ถิ่นอาศัย   : พบทั่วไปตามป่าโปร่ง