กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

16 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับน้องๆ ตำบลลำพะยา และตำบลใกล้เคียง ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆนานาเพื่อชิงรางวัลมากมาย ได้แก่ กิจกรรมตอบคำถาม กิจกรรมบิงโก กิจกรรมโยนห่วง กิจกรรมโยนลูกบอล และกิจกรรมฉีกกระดาษ ซึ่งได้รับความร่วมมือและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้จากผลการสำรวจ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 950 คน