บอนหิน

27 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

บอนหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์           chismatoglottis calyptrate (Roxb.) Zoll

ชื่อวงศ์                  ARACEAE

ชื่ออื่น                   กลาดีบาตู  (มลายู-ยะลา)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พืชล้มลุกอวบน้ำ  

            หัว           เป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน มีน้ำยางใส

            ใบ           ใบเดี่ยว ขึ้นมาจากลำต้นใต้ดินหรือลำต้นตอนเหนือดินขึ้นเป็นกลุ่ม ใบใหญ่ก้านใบยาวเรียงแบบเวียนสลับ

                           กว้าง 10-15 เซนติเมตร ยาว 20-24 เซนติเมตร โคนใบเว้าลึกรูปหัวใจ ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ปลายใบแหลม                         

                            ผิวใบเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน แผ่นใบหนาอวบน้ำ รูปหัวใจ เส้นใบแตกแบบขนาน เส้นกลางใบเห็นชัดเจน

                            ก้านใบยาว 25-35 เซนติเมตร

                            ก้านใบมีรูพรุน ด้านบนเป็นร่องน้ำด้านท้องใบเป็นสันนูนใหญ่ โคนก้านใบเป็นครีบ

            ดอก         ออกเป็นช่อ ดอกย่อยขนาดเล็ก กาบประดับขนาดใหญ่ กว้าง 3-5 เซนติเมตร ออกบริเวณซอกกาบใบ สีเขียว

            แหล่งที่พบ     ตลอดปี

           การขยายพันธ์   แยกเหง้า

           ลักษณะเด่น     ทรงต้น