นมแมวช่อ

27 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

นมแมวช่อ

ชื่อวิทยาสาสตร์                   Cyathostemma viridiflorum Griff.

ชื่อวงศ์                          ANNONACEAE

ชื่ออื่น                            นมแมวดอกตก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้เถาเนื้อแข็ง

            ลำต้น             พาดบนต้นไม้อื่นยาว 15-25 เซนติเมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลปกคลุม เปลือกของลำต้นเรียบน้ำตาลอมดำ

            ใบ                รูปขนานรูปไข่ กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 18-22 เซนติเมตร โคนใบหยักเว้าตื้น ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งยาว

                              ผิวใบเรียบทั้งสองด้าน เส้นกลางใบเป็นร่องมีขน

            ดอก              ออกเป็นช่อตามลำต้นหรือกิ่งแก่ มี 3-6 ดอก ดอกอ่อนมีสีเขียวเมื่อบานมีสีเหลือง ก้านช่อดอกยาว 1.5-2.0 เซนติเมตร

                               แตกแขนงออกเป็นแบบสลับแยกเป็น 2  กิ่ง ก้านดอกย่อยยาว 1 เซนติเมตร มีใบประดับเล็กๆที่โคนก้านดอกย่อย

                              กลีบเลี้ยงรูปไข่หนา สีเขียวมีขนทั้งสองด้าน กลีบดอกมีขนาดใกล้เคียงกัน เรียงเป็น 2 ชั้น รูปไข่

                             กลีบหนาเป็นสันนูนตามยาวของกลีบด้านนอก

            ผล                ผลกลุ่ม รูปรี ก้านช่อยาว 1.5-2.0 เซนติเมตร มี 8-12 ผล เปลือกผลเรียบสีเขียว

           ช่วงเวลาการออกดอก        พฤษภาคม-พฤศจิกายน

           แหล่งที่พบ                  บริเวณที่มีแสงส่องถึง

           การขยายพันธุ์              เมล็ด ตอนกิ่ง

          ลักษณะเด่น                  ดอก