ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
ไทย อังกฤษ

โปสเตอร์วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

  1. ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนใหุบเขาลำพญา
  2. ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่