บริการสืบค้นข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

21 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

ได้เปิดบริการค้นข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซตืจากปุ่มค้นหา ซึ่งแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นดังนี้

1.ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช

2.ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์

3.ความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ด

ทั้งนี้ อยู่ในกระบวนการพัฒนาและอัปเดตข้อมูล