ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ในหลวงกับจังหวัดยะลา

ยะลา เย็นศิระพระบริบาล พระราชกรณียกิจ ในหลวงเสด็จจังหวัดยะลา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.yala.go.th/webyala/SiteMap/king.html