ในหลวงกับจังหวัดยะลา

21 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ยะลา เย็นศิระพระบริบาล พระราชกรณียกิจ ในหลวงเสด็จจังหวัดยะลา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.yala.go.th/webyala/SiteMap/king.html