นีออน

14 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

นีออน

วงศ์ SCROPHULARIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์ Leucophyllum frutescens (Berl.) Johnson

ชื่อสามัญ Ash Plant, Barometer Brush, Purple Sage, Texas Ranger 

ชื่ออื่นๆ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้พุ่ม ลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 10-15 เซนติเมตร ลำต้นสีน้ำตาล ผิวลำต้นแตกเป็นร่องตื้นๆ

ใบ ใบเดี่ยว การเรียงตัวของเส้นใบร่างแหแบบขนนก ใบรูปไข่กลับ ปลายใบมน โคนใบสอบเรียบ ขอบใบเรียบ เนื้อใบคล้ายเยื่อ ใบเรียงแบบตรงข้ามสลับตั้งฉาก ด้านบนใบมีขนหนานุ่ม ใบด้านบนสีเขียวอมเทา ท้องใบสีเขียว ใบอ่อนสีเขียว ใบแก่สีเขียว ใบกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร

ดอก ดอกช่อเชิงลด กลีบดอกในตาดอกเรียงจรดกัน ดอกสมมาตรด้านข้าง กลีบดอกเชื่อมติดกันรูปหลอดหรือท่อ กลีบดอกสีม่วงสดถึงชมพู่อมม่วงแดง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 4 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน

ผล ผลแห้งแก่แตก

การขยายพันธุ์ การปักชำ  การตอนกิ่ง

การใช้ประโยชน์

  •  ไม้ประดับ

แหล่งที่พบ สวนหย่อมหน้าหอประชุมหลังใหญ่