บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง

4 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่าย C - อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล พร้อมเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนที่ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมอาทิเช่น วิทยาลัยชุมชนสตูล ที่ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร วิสาหกิจชุมชนดาหลาปาเต๊ะ จังหวัดสตูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโบราณชุมชนควนโด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปขมิ้นบ้านเขาน้อย จังหวัดสตูล