บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุขให้เยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ. อบต.ลำพะยา

14 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันนี้ (14 ม.ค. 2566) ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ภายใต้คำขวัญ "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ร่วมส่งมอบความสุขให้แก่เยาวชนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย พร้อมของรางวัลสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้ง
นี้ได้รับความสนใจจากเยาวชนในพื้นที่ และต่างพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เยาวชนสามารถแสดงความสามารถผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างดี