ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)

25 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

     โครงการวิจัยการแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ผลิตภัณฑ์จากชุมชนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด ได้ที่ https://shorturl.asia/SpQfW และสามารถกรอกข้อมูลในการสมัครพร้อมส่งผลงาน ได้ที่ https://shorturl.asia/Rj63b  เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด