ศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่จุฬาภรณ์ 9 ร่วมขับเคลื่อนจัดทำสารคดี "พระเมตตา สู่ปวงประชา"

7 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ พร้อมด้วย ดร.อัจฉราพร ยกขุน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่บ้านจุฬาภรณ์ 9 เพื่อร่วมถ่ายทำสารคดี "พระเมตตา สู่ปวงประชา" ซึ่งจัดทำโดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งเป็นกิจกรรมนี้เป็นการสร้างสารคดีประชาสัมพันธ์สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อความมั่นคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้