ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เปิดบ้านศูนย์เรียนรู้บ้านสันติ 2

18 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

วันนี้ (18 สิงหาคม 65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดบ้านศูนย์เรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บ้านสันติ 2 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ดำเนินการสร้างแหล่งรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพรรณไม้ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ครู ชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับพรรณไม้ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน