บุคลากรศูนย์วิจัยฯ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านปิยมิตร 1

7 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม (SRDI & BCQY)

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของพรรณไม้และพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในพื้นที่อุโมงค์ปิยะมิตร จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง โดยการลงพื้นที่สำวรจในครั้งนี้พบพืชหลากหลายชนิดที่สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ในบริเวณอุโมงค์ปิยะมิตร