ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่าย เพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น)

17 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

         ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของเครือข่าย เพื่อการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น) ปีงบประมาณ 2565 (ดังไฟล์ที่แนบมา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 073-299679 เบอร์ภายใน 31400 หรือ 089-2964252 หรือ inbox มาที่ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด