เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (เป็นโครงการที่ดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) สามารถดาวโหลดรายละเอียด และแบบฟอร์มสไลด์ในการนำเสนอข้อเสนอโครงการได้ที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  (ไฟล์แนบด้านล่าง)

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ – 6 ตุลาคม 2564 และกำหนดส่งภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. ทางอีเมล Tajudin.b@yru.ac.th
*** สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี (089-2964252) / คุณซูไบดี โตะโมะ (088-3399567)

รายละเอียดโครงการ 

1. รายละเอียดการนำเสนอโครงการ

2. แบบฟอร์ม Concept Paper