บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่

2 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2564 นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ และนางสาวนัสรี มะแน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เรื่องหลักเกณฑ์การยกร่างคำของานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ ๑ -๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติจริง 

 

 

 

 

คำสั่งไปราชการดังแนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด