ปรับปรุบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา

1 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ลงพื้นที่หุบเขาลำพญา ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทาง 3,250 เมตร ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา และสร้างสะพานไม้เพื่อข้ามลำธาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสันจรของชาวบ้านบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติฯ และเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญาในโอกาสต่อไป