ลงพื้นที่บ้านสันติ 2 โครงการตามรอยพระราชดำริจังหวัดยะลา

18 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 15/ม.ค./64 คณะทำงานในโครงการตามรอยพระราชดำริจังหวัดยะลา ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งอนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลารับผิดชอบกิจกรรมย่อยที่ 1.4 กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่ บ้านสันติ 2  เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการจัดกิจกรรม 

       

***หมายเหตุ คำสั่งไปราชการ ดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด